Skræddersyede forløb i borgerens eget miljø


Mentor4U arbejder ud fra antagelsen om, at relationen mellem mentor og borger er central for at opnå en konstruktiv personlig udvikling. Det betyder, at vores vigtigste værktøj er samtalen, hvor vi med en anerkendende og åben tilgang skaber varige forandringer.


Indsatsen omfatter:
• Motiverende samtaler i hjemmet, under gåture i skov og ved strand
• Deltagelse med borgeren i diverse forløb og møder
• Jobansøgning, CV skrivning
• Økonomibudget
• Boligsøgning
• Ansøgning hos fonde og legater
• Ansøgning om sociale ydelser
• Fokus på sundhed og bevægelse

Vores samtaler foregår primært ude hos den enkelte – i personens eget miljø. Det er vores erfaring, at de største resultater nås, når samtalen tager udgangspunkt i den enkeltes situation og vilkår. Målet med et mentorforløb er selvforsørgelse. Derfor arbejder vi målrettet sammen med den enkelte mod at skabe de rette betingelser for en velfungerende hverdag, som danner baggrund for tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutionen eller andre aktive forløb. Vi har erfaring med, at anerkendelse fremmer menneskers oplevelse af at blive hørt og forstået. Mentor4U inddrages den enkelte ud fra hans eller hendes præmisser for derigennem at støtte følelsen af medansvar for det fælles udarbejdede forløb. Som mentorer lægger vi vægt på at støtte den enkelte i processen frem mod selvforsørgelse. En stor del af dette arbejde foregår gennem samtaler, hvor vi tilbyder nye perspektiver, hjælper med at kunne overskue dagligdagens gøremål og stiller skarpt på de problemer, der synes størst i den enkeltes liv.