Mentor4U startede i 2008 med det formål at hjælpe borgere der udover ledighed kan være ramt af komplekse udfordringer, som spænder ben for den direkte vej til arbejdsmarkedet.

En mentor er en vejleder og en rollemodel, som videregiver viden og tanker til andre som inspiration til personlig og faglig udvikling. I Mentor4U hjælper vi den enkelte ved at guide, sparre, give mod- og medspil og inspirere til handling, dels ved at stille vores erfaring til rådighed og dels ved at stille spørgsmål, der skaber refleksion og åbner for nye muligheder for den enkelte.

Vi arbejder ud fra tesen om, at livet hele tiden kan skabes på ny. Sammen med borgeren kan vi som mentorer arbejde hen imod at finde en ny livsvej, og dermed få brikkerne i livets puslespil sat sammen på en ny måde. I denne proces er det vigtigt for os at tage udgangspunkt i, hvor den enkelte står i sin udviklingsproces og derfra skabe resultater sammen med borgeren.

Vi sætter relationen til den enkelte borger i centrum ved at leve op til vores værdier:
⁃ Tillid: Vi gør, hvad vi siger. Vi er autentiske og ærlige
⁃ Anerkendelse: Vi respekterer andres integritet og meninger
⁃ Tryghed: Vi er nærværende, engagerede og tror på gensidig respekt

Vi lægger stor vægt på at tænke kreativt og gøre det umulige muligt med individuelle og fagligt velfunderede løsninger.