Målgruppe

▪ Borgere som er eller har været i behandling for stof- eller alkoholmisbrug
▪ Personer diagnosticeret med personlighedsforstyrrelser, ASF, ADHD, borderline samt generelle tilpasnings- og belastningsreaktioner
▪ Unge med nedsat arbejds-/funktionsevne pga. fysiske lidelser (f.eks. mindre hjerneskade) eller psykiske lidelser
▪ Psykisk sårbare personer med stress-, depressions- eller angstsymptomer
▪ Traumatiserede borgere med PTSD

Varighed

▪ Hos os er et afklaringsforløb som udgangspunkt minimum 3 måneder og minimum 2 timer ugentlig
▪ Det er vores erfaring, at perioden afhænger af den enkelte borgers livssituation samt af den pågældendes problemer.
▪ Det betyder, at et afklaringsforløb kan variere mellem 3-12 måneder i forhold til mødestabilitet, opkvalificering, etablering af virksomhedspraktik/løntilskud eller afklaring i forhold til uddannelsesplan.

Dokumentation

▪ Skriftligt dokumentation som led i samarbejdet med sagsbehandlere udarbejder vi efter aftale.

Det omfatter:
▪ Månedlige progressionsrapporter, herunder input til rehabiliteringsprocessen
▪ Arbejdsevneevaluering
▪ Udkast til rehabiliteringsskema


Progressionsrapporter

For at kvalitetssikre vores arbejde laver vi løbende mundtlige og skriftlige progressionsrapporter. Formålet med rapporterne er at skabe åbenhed og beskrive, hvordan forløbet udvikler sig. Mentor4U prioriterer et konstruktivt samarbejde på tværs af alle involverede parter for at sikre, at planen for borgeren lykkes. I mentoropgaven ligger en skræddersyet indsats, som gør det muligt at støtte den enkelte borger individuelt. Vores primære erfaring ligger indenfor udvikling af borgere med følgende problemer:


▪ Misbrug (hash, alkohol og stofafhængighed)
▪ Social utilpashed, anti-social adfærd
▪ Lavt selvværd/selvtillid
▪ Personlighedsforstyrrelser (ADHD, ADD, borderline)
▪ Fysiske eller psykisk lidelser
▪ Manglende afklaring i behandlingsregi
▪ Manglende medvirken i sagsbehandling
▪ Kriminalitet
▪ Fastlåste handlemønstre mm.